Om Tibet

Om Tibet i Världen

His Holiness The 14th Dalai Lama

His Holiness The 14th Dalai Lama

Tibetans and whole world love His Holiness very much for his love and compassion toward all sentient beings

The Dalai Lamas are believed by Tibetan Buddhists to be manifestations of Avalokiteshvara or Chenrezig, the Bodhisattva of Compassion and the patron saint of Tibet. Bodhisattvas are realized beings, inspired by the wish to attain complete enlightenment, who have vowed to be reborn in the world to help all living beings

Central Tibetan Administration

Tibetan government in exile, Dharamsala India.

Tibetan Central administration's officiella website. News, Departments, Statements from His Holiness The 14th Dalai Lama & from Khashag.

Svenska Tibet kommittén

Svenska Tibet Kommittén

Svenska Tibetkommittén (STK) verkar för att stödja tibetanernas strävan att på fredlig väg utöva sin lagliga rätt till självbestämmande i Tibet, och för att tibetanernas mänskliga rättigheter ska respekteras. I praktiken försöker vi uppnå detta genom främst informationsarbete mot allmänheten och påverkansarbete mot makthavare.

Tibetan Community in Sweden samarbete väldigt nära STK!

Nyheter om Tibet

Tibet online TV
Umaylam